PRISTOPNICA

P R I S T O P N I C A   Podpisani (a):   ime_____________________________________ priimek­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________ rojstni datum______________________________ naslov stalnega prebivališča: kraj________________________ ulica________________________ hišna številka_________________ telefon_______________________ e-naslov______________________ se vpisujem v članstvo Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Logatec.   Datum:________________________                                                                       P o d p i s                                                                                                                                                        _____________________   Zvezi dovoljujem zbiranje,…