Združenje borcev za vrednote NOB je samostojna, domoljubna in nepridobitna organizacija, v katero se združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki izražajo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945.

ORGANIZIRANOST

Organizirani smo po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list št.21/18) po vsebini svojega dela pa smo del civilne družbe s statusom nevladne organizacije ,ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov.

Smo član Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije v katerem se povezuje 78 združenj in tri društva. http://www.zzb.si

V naše Združenje je povezanih 5 krajevnih organizacij, ki delujejo v celotnem področju Občine Logatec. To so KO ZB Hotedršica, KO ZB Laze, KO ZB Logatec-Naklo, KO ZB Logatec-Tabor in KO ZB Rovte.

V združenju je povezanih približno 230 članov. Sestava članstva je zelo pestra, saj je v sedanji strukturi že več kot dve tretjini članov, ki niso bili neposredni udeleženci NOB. Poleg tega pa se v našo organizacijo lahko vključi vsakdo, ki ima pozitiven odnos do vrednot, za katere so se bojevali in jih tudi uresničili partizani, kot sestavni del zmagovitih zavezniških sil.

Naša organizacija ni strankarsko opredeljena zato vanjo vstopajo ljudje, ne glede na svetovno nazorsko opredelitev, veroizpoved, raso, spol in druge kriterije, ki v družbi na takšnih osnovah pogosto razdvajajo ljudi namesto, da bi jih medsebojno povezovali.

Kakšno je naše poslanstvo v družbi?

  • Skozi naše prireditve in celotno delovanje se zavzemamo za ohranjanje zgodovinske resnice o narodno osvobodilnem boju.
  • Obiskujemo prireditve drugih prirediteljev na temo NOB.
  • Organiziramo spominske slovesnosti ob Dnevu spomina na mrtve ob spomenikih NOB, grobiščih, spominskih obeležjih padlih borcev in talcev.
  • Redno vzdržujemo in srbimo za urejenost, spomenikov, spominski obeležij in grobišč iz NOB. Sredstva za vzdrževanje pridobivamo na javnih razpisih Občine.
  • Izdajamo zgibanke in knjige na temo NOB, zbiramo gradivo iz NOB in urejamo muzejsko zbirko v lastni Spominski sobi.
  • Spodbujamo in širimo zavest o tovarištvu, solidarnosti, humanih medsebojnih odnosih, prostovoljstvu v odnosu do ostarelih, bolnih in onemoglih članih.
  • K osnovnim vrednotam, ki izhajajo iz NOB, danes dodajamo še naše zavzemanje za dosledneje uresničevanje socialne družbe, poštenost, strpnost in sploh vse tiste vrednote, ki združujejo ljudi, jim vračajo izgubljeno dostojanstvo in njihov prispevek vrednotijo skozi delo in ustvarjalnost.
  • Organiziramo pohode spominsko rekreativne narave.

Na sedežu naše organizacije se lahko vsakdo seznani z vso pestrostjo našega dela. Veseli bomo vsakogar, še posebno, če čuti do naših prizadevanj pozitiven odnos.

Pridružite se nam!