SPOMINSKA SOBA ZB NOB LOGATEC

RAZVOJ OD PRVE POSTAVITVE DO DANES

Eno od področij delovanja Združenja borcev za vrednote NOB Logatec je tudi s tematiko NOB povezana muzejska in spomeniško varstvena dejavnost. Prostor, ki je namenjen tej dejavnosti, je trenutno v fazi priprav na preureditev eksponatov v stalno postavitev, ki bo po dogovoru na ogled posameznikom in skupinam. V sklop ureditve spada tudi kronološki pregled nastajanja in preurejanja Spominske sobe Združenja borcev za vrednote NOB Logatec. Zapis je nastal na podlagi pričevanj starejših članov ZB NOB Logatec in nekaj redkih posrednih dokumentov, ki pričajo o zametkih muzejske dejavnosti v našem združenju.

Logaški borci so nekako sočasno z zbiranjem gradiva za Kroniko NOB na Logaškem, pričeli zbirati tudi predmete, ki spominjajo na njihov boj in ilegalno delovanje v odporu. Zbirali so jih za nastajajoči Loški muzej, verjetno pa se jim je že takrat porodila ideja o lastni muzejski spominski sobi. Vsekakor so del zbranih eksponatov v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja razstavili v prostorih Tončkovega doma v Kališah. Postavitev so obogatili z reprodukcijami slikovnega gradiva in dokumentov iz medvojnega časa, katere jim je odstopil Loški muzej. Zbirka je bila na ogled v času, ko je bil dom tudi sicer odprt za obiskovalce.

Časovno ni mogoče natančno opredeliti kdaj, bilo pa je v času velikih družbenih sprememb okrog leta 1991, so borci zaradi denacionalizacijskih postopkov morali zbirko iz Tončkovega doma preseliti v nekdanjo Dolšajnovo hišo v Dolenjem Logatcu. Tudi tu so jo uredili za ogled, vendar ne za dolgo. Prostore v Dolšajnovi hiši so odgovorni občinski možje namenili drugim dejavnostim, eksponati spominske sobe pa so bili preneseni v tedaj že opuščeno vojašnico v Blekovi vasi. Tu so bili predmeti odloženi samo začasno, saj je bilo med eksponati tudi nekaj orožja, zato se je iskal primernejši prostor. Zbirka je tako dobila prostor v vojašnicah v Raskovcu blizu Vrhnike, kjer je bila zopet primerno razstavljena za oglede. Tu je bilo zbirki dodano nekaj bolje ohranjenega starega orožja.

Posamezniki v Združenju pa so se ves čas zavzemali, da se zbirka vrne v domače okolje in po dolgih letih selitev se je zanjo našel prostor v varovani sobi nekdanje vojašnice v Blekovi vasi. Zbirki je bilo tu dodanega nekaj slikovnega gradiva, ki je slučajno ostalo od druge spominske sobe, ki so jo v začetku osemdesetih let starešinam v Kasarni Logaškega bataljona v Blekovi vasi prav tako pomagali postaviti logaški borci. Osnovna tema te postavitve je bila ustanovitev in bojna pot Logaškega bataljona. To spominsko sobo je 11.10.1980 slovesno odprl Milan Kučan, ob neki priliki pa si jo je ogledalo 25 generalov Jugoslovanske armade. Žal je od te postavitve po odhodu JA ostalo le malo uporabnih panojev.

Po letu 2000 je bilo glede na nove predpise potrebno orožje strokovno onesposobit, prizadevni člani ZB NOB Logatec pa so zasnovali tudi poseben kotiček, namenjen pri Logatcu padlemu ameriškemu bombniku. Postavitev si je ob obujanju spomina na padle letalce leta 2004 med drugimi ogledal ameriški vojaški ataše Richard Runner, leta 2014 pa ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli.

Zbirka za naše razmere predstavlja veliko stvarno in kulturno – zgodovinsko vrednost, ki smo jo dolžni hraniti in dopolnjevati, da se s tem ohrani spomin na čase, ki postajajo mladim vse težje razumljivi.

Marca 2016 pripravil Branko Rupnik