PROGRAM                                                                                                                                     

PROSLAV IN DRUGIH PRIREDITEV V LETU 2019        ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC

Dne                       proslave-spominske slovesnosti-pohodi                             organizator                                   opomba_________________________________________________________________________________

PROSLAVE –  lastne

 1. april          Ob 75. obletnici žrtvam črne roke na Logaškem                    ZB NOB Logatec
 2. sept.         76. obletnica ustanovitve Logaškega bataljona                      ZB NOB Logatec     

PROSLAVE –  druge

 1. april         Prva večja partizanska bitka pri Abramu na Nanosu                ZB NOB Ajdovščina

julij          Zaključna prireditev 34. pohoda na Triglav                                          ZB NOB Radovljica

SPOMINSKE SLOVESNOSTI – drugih prirediteljev

 1. januar    Žalna prireditev pri Sv. Ani pri Ložu                                KO ZB Loška dolina in ZB NOB Cerknica  
 2. februar  Prireditev v spomin smrti  NH Janka Premrla-Vojka                    ZB NOB Idrija -Cerkno  

9.maj        Umrlim ruskim ujetnikom pod Grudnom na Kalcah                             Društvo RUSLO

28.julij         Pobitim ranjencem v Ogenjci                                                           Društvo Ogenjca in ZB NOB Ribnica  

december   Padlim borcem 3. bat. Preš. brigade na Goreljku                             ZB NOB Radovljica

december   Ustreljenim talcem v Svetju pri Medvodah                                        ZB NOB Medvode

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE – lastne

oktober      8 talcem v Ljubgojni pri Horjulu                                                             OŠ 8 talcev

 1. oktober      Dan spomina na mrtve  pred spomenikom NOB v Lazah                  KO ZB Laze
 2. november  Dan spomina na mrtve pred spomenikom NOB v Dol. Logatcu         KO ZB Logatec-Naklo
 3. november  Dan spomina na mrtve pred spomenikom NOB v Gor. Logatcu         KO ZB Logatec-Tabor

november  Padlim v NOB Repentabor-Italija                                                                  KO ZB Laze

POHODI – lastni

 1. maj              K obeležju ustanovitve logaške čete, Gor. Logatec-Žibrše               KO ZB Logatec-Tabo
 2. avgust         Pohod iz Hotedršice k domačiji Korenč v Logaške Žibrše                KO ZB Hotedršica
 3. september  Pohod Logatec- Obli vrh- Lom Logatec                                             KO ZB Logatec-Naklo  

POHODI –ostali

 1. maj           Pohod na prizorišče Prvomajskega srečanja                  ZB NOB Logatec – Občina Logatec

julij            34. pohod na Triglav                                                                                       ZB NOB Radovljica

LITERARNO DRUŽENJE

 1. marec       Literarni  večer – Beseda o njej                                                              KO ZB Laze

LETOVANJE

3.sept.-10.sept.  Letovanje v naselju Borik v Zadru                                                          ZB NOB Logatec

NOVOLETNO DRUŽENJE   

december           gostilna v Logatcu                                                                                  KO ZB Laze    

Navedeni datumi so informativnega značaja, vabila boste prejemali z dostavo, po pošti, po e-pošti in objavljena bodo na spletni strani: www.zdruzenjeborcevlogatec.si, informacije, so na voljo tudi po telefonu GSM 041 486 555.

 

Logatec, marec  2019                                                                                                   IZVRŠNI ODBOR