Združenje borcev za vrednote NOB je samostojna, domoljubna in nepridobitna organizacija, v katero se združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki izražajo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945.

Aktualno