Spomeniki in spominska obeležja v Občini Logatec

ZB NOB Logatec, ima popisane vse spomenike, grobišča in spominska obeležja NOB v logaški občini.

V lasti občine je 11 spomenikov in spominskih obeležij , 23 spomenikov in spominskih obeležij, pa je na zasebnih objektih in zemljiščih. 4 spominska obeležja so bila odstranjena iz različnih vzrokov.

Združenje ni lastnik nobenega spomenika oz. spominskega obeležja. Trudimo se, da bi Občina Logatec, odkupila zemljišča od zasebnikov in bi vsi spomeniki in spominska obeležja postala last Občine Logatec, s tem pa se bo tudi omogočil lažji vpis v Seznam enot nepremične kulturne dediščine, ki to še niso. V dogovoru z Občino, spomenike in spominska obeležja in tudi grobišča (čeprav jih mora vzdrževati Ministrstvo za delo družino…) redno vzdržujemo in nadzorujemo člani Krajevnih organizacij, Združenje pa se prijavlja na razpise občine, tako pridobimo sredstva za redno vzdrževanje. Investicijsko vzdrževanje, tudi na naše prošnje in predloge opravlja Občina na podlagi priporočila ZVKD Ljubljana. (brez soglasja ni mogoče spomenike obnavljati).

 

Po Krajevnih organizacijah ZB je število in vrsta spomenikov in spominskih obeležij naslednje:

KO ZB Hotedršica:

 • 1 grobišče I. svetovne vojne in NOB 1941-1945
 • 1 spomenik NOB
 • 2 spominski plošči NOB

Skupaj: 4

 

KO ZB Laze:

 • 1 spomenik NOB
 • 1 spominsko znamenje NOB

Skupaj: 2

2

KO ZB Logatec- Naklo

 • 3 grobišča NOB
 • 1 spomenik NOB
 • 1 spomenik talcev NOB ( odstranjen-dotrajana lesena skulptura)
 • 4 spominska znamenja NOB
 • 2 spominski plošči NOB ( ena plošča odstranjena iz zasebnega objekta in ni bila vpisana v seznam enot nepremične kulturne dediščine )

Skupaj:11

 

KO ZB Logatec – Tabor

 • 3 grobišča NOB
 • 1 spomenik NOB
 • 1 grob- spominsko znamenje NOB
 • 3 spominska znamenja NOB
 • 7 spominskih plošč NOB (spominska plošča na Tončkovem domu v Kališah odstranjena)

Skupaj: 15

 

KO ZB Rovte

 • 2 grobišča
 • 1 spomenik NOB
 • 4 spominske plošče NOB (spominska plošča na šoli Vrh Sv. Treh Kraljev odstranjena)

Skupaj: 7