Sveta Ana nad Ložem 2023

13.januar 1945 – dan katerega pri Sveti. Ani nad Ložem ne bodo pozabili. Tistega zimskega jutra so domobranci v vasici Sveti. Ani nad Ložem napadli speče partizane, borce 1.in.3.čete Notranjskega odreda. 16 borcev je umrlo tistega jutra, ustreljen je bil tudi domačin Janez Žnidaršič, dva so ustrelili kasneje,13 pa so jih odpeljali v zapore, med…