UNIČEVANJE POMNIKOV NARODOVEGA ODPORA NA LOGAŠKEM

Komaj v preteklem letu, sanirano spominsko obeležje NOB, aktivistki, partizanski učiteljici Ljubi Bavdek ob cesti Logatec-Rovte pred zaselkom Ceste, je bilo 19. avgusta 2018 ponovno deležno skrunitve. Tokrat so se ga lotili, kar z macolo in odbili dva kraka simbola »Triglava« in močno poškodovali peterokrako rdečo zvezdo. Pri tem nam daje misliti ali je res tudi na Logaškem Triglav, simbol slovenstva.

Sprašujem se, komu je napoti to skromno spominsko obeležje, ki spominja na kruto umorjeno Ljubo Bavdek, februarja 1944, krvniki pa so bili kar domači izdajalci.

Naslednje leto 2019, bo minilo že polnih 75-let od tega tragičnega dogodka med drugo svetovno vojno. Se bomo morali Ljubi Bavdek pokloniti pred skrunjenim spomenikom ?

V ZB NOB Logatec, odločno obsojamo skrunjenje spomenikov in spominskih obeležij vseh vrst, ker spomeniki so kulturna dediščina slovenskega naroda.

Naj opomnim, da 1. alineja 223. člena KZ, pravi;

Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, se kaznuje z zaporom do petih let.

 

Zapisala: Vesna Jerina

Foto: Vesna Jerina