SKUPŠČINA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC

»Partizanska vojska je bila osvoboditeljica naše domovine Slovenije«

 

V pozdravnem govoru udeležencem letošnje Skupščine, ki je bila ravno na Mednarodni dan žena, je predsednica Združenju borcev za vrednote NOB Logatec Vesna Jerina med drugim dejala: «Nenehno moramo opozarjati na to, da mir v svetu ni samoumeven, zanj se moramo boriti tu in zdaj, zato pa moramo biti strpni, spoštljivi drug do drugega in ne netiti nesmiselne spore, ki nikomur  ne koristijo… Zato in samo zato se v Združenju borcev  trudimo, da ne gredo v pozabo grozote druge svetovne vojne, dogajanja na eni in drugi strani pa prepustimo zgodovinski stroki, ki ne more in ne sme potvarjati zgodovinskih dejstev, da je bila partizanska vojska osvoboditeljica naše domovine Slovenije.«

Z minuto molka so se udeleženci poklonili spominu vsem padlim borcem za svobodo, umrlim članom po osvoboditvi ter umrlim v preteklem letu; med drugimi so odšli še zadnj

i trije preživeli borci Logaškega bataljona: Marjan Malc, Janez Šebenik in Jože Simšič – Jelen.  Od nas so se poslovili  še: Ivan Nagode, Franc Merlak, Ivan Selec, Frančiška Hodnik, Maks Adamič, Minka Turk in Jože Bizjak.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta pa so umrli: Marinka Vavken, Vojko Rupnik – bi je večletni predsednik Združenja in Stanislav Simšič-Slave.

Nato sta sledili poročili o delu v lanskem letu in načrtih za letos in 2020. Na kratko nekaj o slednjih: Že 10.marca je KO Laze skupaj s KS Laze priredila literarni večer Beseda o njej. 15.septembra bo proslava ob 76.obletnici ustanovitve Logaškega bataljona. Poleg spominskih slovesnosti ob Dnevu spomina na mrtve, se bo v aprilu Združenje ob 75.obletnici tragičnih dogodkov  poklonilo žrtvam črne roke na Logaškem. Seveda so bodo člani tudi letos udeleževali proslav in slovesnosti drugih prirediteljev, tako v naši občini, kot drugod. Organizirali bodo tudi štiri pohode – k obeležju ustanovitve logaške čete, k domačiji Korenč in pohod Logatec-Obli vrh-Lom ter skupaj z Občino Logatec Pohod na prizorišče prvomajskega srečanja. Septembra Združenje organizira letovanje v naselju Borik, decembra pa KO Laze novoletno druženje.

Podpredsednik Združenja Janez Slabe je predsednici Združenje borcev za vrednote NOB Logatec Vesni Jerini izročil Srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije. Obrazložitev Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije: »Plaketo se podeljuje za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog Zveze.«

Čestitke je prejela od vseh prisotnih, tudi gostov, med njimi od predstavnika ZB NOB Borovnica in župana Berta Menarda. Slednji je pojasnil razloge, zakaj se nekateri prispevki v Logaških novicah ne objavijo: »Zato, da ne bi prihajalo do novih nasprotij, glede na to, da so Novice namenjene vsem občanom logaške občine«.

Združenje je sprejelo pet novih članov:  Zvonka Vidoviča, Majdo Bradaschija, Alojza Vizjaka in Jelko Kožman v KO ZB Logatec Naklo, izkaznice podelil predsednik Niko Glavatovič ter Marko Rupnik v KO ZB Laze, podelila predsednica Nada Čamernik.

Običajno »pade« letna skupščina na dneve okrog 8.marca in je že tradicija, da prejmejo članice  rožico ob njihovem prazniku. Seveda so jih tudi tokrat. Iskrene čestitke vsem!

Skupščina je bila v jedilnici OŠ 8.talcev, za kar se Združenje zahvaljuje delavcem šole, kot tudi za to, da med učence širijo vedenje tem, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno v našem kraju.

 

Besedilo: Brane Pevec

Foto: Brane Pevec