SKUPŠČINA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC

                                    Ohraniti vrednote narodnoosvobodilnega boja za zanamce!

 

»Naš edini cilj tudi v prihodnje je, da nam uspe ohraniti vrednote NOB za zanamce. Vodilo naj bo, da se na novo sprejeti člani vključijo v izvajanje zastavljenega programa in pripomorejo k inovativni izvedbi zastavljenih programskih ciljev. Spletno stran sproti posodabljamo, še bolj pa bo treba uporabljati druge oblike komuniciranja, pri čemer pa ne pozabimo, da je najbolj pomemben osebni stik, pogovor, strpen dialog.« je med drugim v programskih izhodiščih napisala predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Vesna Jerina in dodala: «Žal pa živimo v sredini, kjer javno objavljajo mržnjo in klevete o narodno osvobodilnem boju, brez sramno uničujejo spominska obeležja NOB, oblast pa nič. Zato bomo morali vedno bolj glasno opominjati, da je upor leta 1941 omogočil zmago in svobodo nam in naši domovini Sloveniji.«

Skupščina je potekala po ustaljenem vrstnem redu. Podani in sprejeti sta bili  poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019. Isto velja za finančni načrt za leto 2020, za program dela za leto 2020 in programske usmeritve za obdobje 2020-2024.  Novost pa je bilo poročilo o delu združenja od leta 2016 do letos. Ker fotografija pove več kot tisoč besed, je bilo  poročilo sestavljeno iz fotografij narejenih med tem časom, ki jih je v obliki filma spretno obdelal Zdenko Leskovec. Izvedene so bile tudi volitve za obdobje 2020-2024, na katerih je bilo z vsemi glasovi za, nobenim proti ali vzdržanim, potrjeno dosedanje vodstvo: predsednica torej ostaja Vesna Jerina, podpredsednik Janez Slabe, tajnica izvršilnega odbora Nada Trajkovski Aleksander in blagajničarka Nada Trajkovski Aleksander.

V letošnjem letu bo Združenje organiziralo spominsko slovesnost ob 75.obletnici smrti narodnega heroja Jakoba Molka – Mohorja.4. julija bo v Lazah proslava ob 75.obletnici osvoboditve Logaškega, 13.septembra pa 77.obletnica ustanovitve logaškega bataljona.  Osrednja proslava ob 75.obletnici osvoboditve bo v prestolnici 9.maja, tudi tja pridimo v čim večjem številu! Posamezne krajevne organizacije  bodo tudi letos izvedle pohode (k obeležju ustanovitve Logaške čete, k domačiji Korenč in na Obli vrh), novoletno druženje pa bo pripravila KO Laze. Ostanejo tradicionalne spominske slovesnosti ob Dnevu spomina na mrtve, tudi obisk Repentabra.  Seveda bo združenje tudi letos organizirala skupinski obisk prireditev drugih, pri čemer pa bo potrebna selekcija glede na množičnost udeležbe.

Skupščine so se udeležili gostje: Tilka Bogovič, članica predsedstva ZB NOB Slovenije, zadolžena za članstvo Notranjske regije, predsednik ZB NOB Borovnica Matjaž Ocepek, predsednik OZVVS Logatec Miran Pogačnik, predsednik Društva upokojencev Logatec Vladislav Puci n občinski svetnik SD Aljoša Peček. Prisotne je v imenu Društva izgnancev pozdravil Janez Smole.

Na seji je tekla beseda tudi o pobudi za postavitev spominske plošče partizanski zdravnici Pavli Jerina Lah, pa o ponovni vzpostavitvi stikov z nekoč pobrateno občino Gacko. Pohvalili so vodstvo OS 8.talcev za ohranjanje spomina na njih. Ob mednarodnem dnevu žena so obudili spomin na vse pogumne ženske, z nageljčkom pa so obdarili  udeleženke tokratne skupščine.

Na skupščini je bila podeljena vrsta Zahval in Pohval, katere so podelili predsedniki posameznih krajevnih organizacij. Podeljena je bila tudi predsednici VZPI-ANPI, sekcija Repentabor, Nataši Skrk. Predsednica Vesna Jerina se je zahvalila vsem članicam in članom združenja, ki so kakor koli aktivno sodelovali pri uresničevanju zastavljenega programa, Območnemu združenju Veteranov vojne za Slovenijo Logatec, Ženskemu pevskemu zboru DU in DI Logatec, mlademu članu harmonikarju Timoteju Pellisu, recitatorki in voditeljici Sari Šantelj. Za dodeljena sredstva gre zahvala Občini Logatec in ZZB NOB Slovenije.

 

Besedilo: Brane Pevec

Foto: Brane Pevec