PO POTI POMNIKOV ŽRTEV NOB

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Krajevna organizacija Logatec – Naklo je, v skladu z letnim delovnim načrtom za leto 2019, pripravila in izvedla 8. tradicionalni pohod, poimenovan PO POTI SPOMINSKIH OBELEŽIJ NOB V SMERI LOGATEC – TOLSTI VRH – LOM –LOGATEC. Ta pohod pomeni  predvsem ohranjanje vrednot NOB in spomina na žrtve, padle za svobodo.

Na naši poti so v oktobru in novembru 19343 v nemških zasedah padli partizani: Ivan Mlinar, krovski pomočnik, doma z Unca pri Rakeku – po vojni pokopan na unškem pokopališču, Jože Friškovec, kovač iz Drenovega griča, kurir TV-17 – pokop neznan in Franc Štritov – Tonček, doma z Raven pri  Svetem Vidu, delavec, borec VOS – za grob se ne ve.

V spomin nanje je v nedeljo, 29. septembra 2019, po pozdravu na zbornem mestu pri Balinčku in napotkih o hoji na več kot petnajstkilometrsko pot krenilo 15 pohodnikov  (dva iz KO ZB NOB Hotedršica, preostali iz KO ZB Logatec – Naklo). V svežem in meglenem jutru po deževni noči je pohod potekal skozi industrijsko cono, prek avtocestnega nadvoza, mimo Korenove skale, na Vojaško cesto, mimo Suhe Štirne, naprej med Tolstim in Oblim vrhom prek nadvoza v Lomu, v nadaljevanju pa skozi Koliševke nazaj na izhodišče.

Med pohodom je bil pojasnjen pomen območja Memešije med NOB, in sicer z vidika  partizanskih enot (pohod z Gorenjske na Notranjsko) kot tudi z vidika okupatorja (varovanja železniške proge). Ob postankih pri vsakem od obeležij je bilo sporočenih nekaj podatkov o žrtvi: poreklo, vloga borca, opis dogodka, darovalec in avtor obeležja, posmrtni ostanki.

Pohod k obeležju Franca Štritofa – Tončka je s harmoniko pozdravila mlada Lažanka Natalija Kermavner (članica KO ZB Laze) in z nekaj partizanskimi popestrila tudi sam postanek.

Ves pohod je v podporo in pomoč s pomočnicami in pomočniki spremljal organizator predsednik Niko Glavatovič. Tudi za pogostitev ob povratku k Balinčku je bilo lepo poskrbljeno,

In sicer z zelo okusnim golažem, ki sta ga skuhali ge. Tončka Rudolf in Jana Petkovšek. Za nameček se je že sredi dopoldneva zgodil lep jesenski dan. Tako  je, ob sicer nekoliko skromni udeležbi in prestanem naporu, v zadovoljstvu udeležencev potekal 8. pohod PO POTI POMNIKOV ŽRTEV NOB.

 

Prireditev je denarno delno podprla tudi Občina Logatec.

 

Zapisal Viktor Šen

Fotografije Vesna Jerina