KOMEMORATIVNA SVEČANOST V LJUBGOJNI

 

Osnovna šola 8.talcev Logatec je 25.oktobra dopoldne organizirala vsakoletno spominsko slovesnost pri spomeniku padlim talcem v Ljubgojni pri Horjulu. Poleg učencev šole so jih spremljale mentorici  Janja Pavlič in Jasna Brenčič ter ravnateljica Karmen Cunder. Slovesnosti so se udeležili tudi člani ZB NOB Logatec, svojca ustreljenih Edo Lenarčič in Vilar Drago. Pridružil se je tudi logaški župan g. Berto Menard in Romana Hribar za odnose z javnostmi v Občini Logatec.

23.junija leta 1942 so osem  mladih logaški fantov odpeljali iz ljubljanskih zaporov na Vrhniko in potem naprej proti Ljubgojni, kjer so jih fašistični okupatorji ustrelili kot talce, v opomin drugim. Zgodovinska dejstva so predstavili učenci Logaške šole. Učenci so se pri tem zelo potrudili, saj smo zvedeli  marsikaj, česar ni v doslej znanih zapisih o tem tragičnem dogodku. O vojni in miru in še o marsičem, kar nas tare danes, je spregovoril župan Berto Menard. Vesna Jerina, predsednica ZB NOB Logatec pa je poudarila, da so mladi tisti, ki morajo poskrbeti, da bomo živeli v miru, kajti če bomo imeli mir, bomo imeli tudi blaginjo. Slovesnost so dopolnile recitacije in melodije mladih glasbenikov primerne dnevom spomina.

V avli OŠ 8 talcev Logatec je pano posvečen spominu osmim logaškim fantom, osmim talcem. Ob kratki zgodovinski razlagi tistega časa so tudi fotografije teh mladeničev: Edo Vidmar, Janez Korenč, Drago Vilar, Bogo Drnovšek, Franc Nagode, Jože Vidmar, Edo Lenarčič in Lado Grom. Leta 1960 so v Logatcu sprejeli sklep o tem, da se šola v Dolnjem Logatcu poimenuje po njih, torej Osnovna šola 8 talcev.

 

Besedilo Brane Pevec

Foto Vesna Jerina