Kar je bilo leta 1986 napovedano v Logaških novicah je po skoraj treh desetletjih ugledalo luč sveta: to je knjiga, ki skuša na čimbolj objektiven, verodostojen način prikazati, kaj se je v naših krajih dogajalo med drugo svetovno vojno, Zgodovina NOB na Logaškem avtorja Mileta Pavlina. V prostorih Združenja borcev za vrednote NOB Logatec (v bivših vojašnicah nad Blekovo vasjo), sem se po izidu knjige pogovarjal s člani uredniškega odbora: Vesno Jerino, Gvido Komarjem in Brankom Rupnikom.

Slednji je povedal: »Že več let raziskujem to tematiko, ne nazadnje sem doma tam, kjer »se je marsikaj dogajalo«, kot bi rekla sedanja generacija mladih. Tako sem prišel do tipkopisa knjige o kateri danes teče beseda, ki je bila pred tremi desetletji že pripravljena za tisk, pa jo je takratno vodstvo Zveze borcev Logatec umaknilo oz. shranilo za objavo kdaj kasneje. Naslednji korak je bil, ko sem se pred nekaj leti srečal z Matjažem Vizjakom, ki ima veliko uredniških izkušenj in je kar hitro ocenil, da je besedilo primerno, da pride med bralce«.

Vesna pa je nadaljevala: «Ob bližajoči se sedemdesetletnici osvoboditve naših krajev smo v Združenju borcev za vrednote NOB Logatec menili, da je napočil čas, za popravo zamujenega, torej za objavo knjige. Ustanovili smo uredniški odbor, katerega član je tudi Matjaž Vizjak, ki nam je bil v veliko pomoč tudi pri organizacijskih podrobnosti glede tiskanju broširane izdaje, žal pa zaradi hude bolezni ni mogel sodelovati pri izdaji knjige«.

Gvido: « Bilo je natisnjenih 50 izvodov broširane izdaje, ki so našli pot med člane ZB, na voljo pa so bili tudi v vseh enotah Logaške knjižnice ( beležili 27 izposoj). Bralce smo tudi pri predstavitvi na TV LEP Logatec povabili, da nam sporočijo pripombe, nova dejstva, pošljejo fotografije. Odziv je bil precejšen, še posebej med članstvom. Pripravili smo več pogovorov s starejšimi ljudmi, nekateri so nas povabili tudi na dom. Tudi sicer je bilo veliko pripomb na zapis imen, zato smo člani uredniškega odbora preverili vsa imena ljudi, krajev, tudi ledinska imena. Vsa ta imena, ki jih je prek 800, so zbrana v imenskem kazalu na koncu knjige, s čimer se poveča njena uporabnost, saj tako bralec hitreje najde pojasnilo o krajih, osebah. Posebno vrednost da knjigi tudi 57 fotografij in skic, od tega smo jih tretjino dobili od bralcev, naslovnico pa krasi spomenik NOB v Dolenjem Logatcu. Posebej naj omenim zemljevid Logatca na katerem je zarisana žica (z 14 bunkerji- dva sta še ohranjena) s katero je bil obdan Logatec od februarja 1942 do konca vojne, ki ga je poslal Anton Antičevič in je tokrat prvič objavljen. Knjigi je priložen tudi zemljevid logaškega rajona, ki ga je po specialki priredil France Habe«.

»Zakaj knjigo prebrati? V čem se razlikuje od drugih s to tematiko?« Na vprašanje mi je odgovoril Branko: «Ker je v njej zbrano večino dogodkov od začetkov NOB pa do osvoboditve Logatca, 5.maja 1945. In seveda zato, ker so zgodovina ljudje in njihova hotenja, zato knjiga predstavlja zgodovino tistega obdobja«.

Vesna se v imenu Združenja borcev za vrednote NOB Logatec zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je knjiga izšla, vsem, ki ste s svojimi pripombami in fotografijami obogatili vsebino knjige, še posebej polkovniku Jožetu Simšiču – Jelenu za fotografije in prispevek o bojni poti 29. hercegovske divizije, Knjižnici Logatec, TV LEP Logatec, Občini Logatec, ki je prispevala del sredstev za kritje stroškov ob izdaji knjige.

5. maj 2015

Besedilo: Brane Pevec