ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC

       Dne                       proslave-spominske slovesnosti-pohodi                                              organizator                                              opomba

PROSLAVE –  lastne

 

SPOMINSKE SLOVESNOSTI – drugih prirediteljev

 

Navedeni datumi so informativnega značaja, vabila boste prejemali z dostavo, po pošti, po e-pošti in objavljena bodo na spletni strani: www.zdruzenjeborcevlogatec.si, informacije, so na voljo tudi po telefonu GSM 041 486 555.

 

Logatec, marec  2019                                                                                                   IZVRŠNI ODBOR