PROGRAM   PROSLAV IN DRUGIH PRIREDITEV V LETU 2019        ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LOGATEC

       Dne                       proslave-spominske slovesnosti-pohodi                                              organizator                                              opomba

PROSLAVE –  lastne

  1. april          Ob 75. obletnici žrtvam črne roke na Logaškem                                        ZB NOB Logate                   c
  2. sept.         76. obletnica ustanovitve Logaškega bataljona                                         ZB NOB Logatec

PROSLAVE –  druge

april         Prva večja partizanska bitka pri Abramu na Nanosu                                           ZB NOB Ajdovščin

julij          Zaključna prireditev 34. pohoda na Triglav                                                           ZB NOB  Radovljica

SPOMINSKE SLOVESNOSTI – drugih prirediteljev

  1. januar    Žalna prireditev pri Sv. Ani pri Ložu                                KO ZB Loška dolina in ZB NOB Cerknica
  2. februar  Prireditev v spomin smrti  NH Janka Premrla-Vojka                                    ZB NOB Idrija -Cerkno

9.maj        Umrlim ruskim ujetnikom pod Grudnom na Kalcah                                            Društvo RUSLO

28.julij         Pobitim ranjencem v Ogenjci                                                 Društvo Ogenjca in ZB NOB Ribnica

december   Padlim borcem 3. bat. Preš. brigade na Goreljku                                              ZB NOB Radovljica

december   Ustreljenim talcem v Svetju pri Medvodah                                                         ZB NOB Medvode

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE – lastne

oktober      8 talcem v Ljubgojni pri Horjulu                                                                            OŠ 8 talcev                                                  31.oktober    Dan spomina na mrtve  pred spomenikom NOB v Lazah                                  KO ZB Laze                                                  1.november   spomenikom NOB v Dol. Logatcu                                                                  KO ZB Naklo                                                 1.november  Dan spomina na mrtve pred spomenikom NOB v Gor. Logatcu                      KO ZB Logatec-Tabor             November  Repentabor-Italija                                                                                                KO ZB Laze

POHODI – lastni

  1. maj              K obeležju ustanovitve logaške čete, Gor. Logatec-Žibrše                      KO ZB Logatec-Tabo
  2. avgust         Pohod iz Hotedršice k domačiji Korenč v Logaške Žibrše                       KO ZB Hotedršica
  3. september  Pohod Logatec- Obli vrh- Lom Logatec                                                    KO ZB Logatec-Naklo

POHODI –ostali

  1. maj           Pohod na prizorišče Prvomajskega srečanja                  ZB NOB Logatec – Občina Logatec

julij            34. pohod na Triglav                                                                                            ZB NOB Radovljica

LITERARNO DRUŽENJE

  1. marec       Literarni  večer – Beseda o njej                                                                  KO ZB Laze 

LETOVANJE

3.sept.-10.sept.  Letovanje v naselju Borik v Zadru                                                             ZB NOB Logatec

NOVOLETNO DRUŽENJE   

december           gostilna v Logatcu                                                                                     KO ZB Laze

Navedeni datumi so informativnega značaja, vabila boste prejemali z dostavo, po pošti, po e-pošti in objavljena bodo na spletni strani: www.zdruzenjeborcevlogatec.si, informacije, so na voljo tudi po telefonu GSM 041 486 555.

 

Logatec, marec  2019                                                                                                   IZVRŠNI ODBOR