PROGRAM     PROSLAV IN DRUGIH PRIREDITEV V LETU 2017                              

 

PROSLAVE-lastne

  1. september 74. obletnica ustanovitve Logaškega bataljona                                ZB NOB Logatec

PROSLAVE-drugih prirediteljev

  • 8   januar           59. osrednja slovesnost pri spomeniku NOB v Dražgošah        ZZB NOB Slovenije
  • 29.   april       Prva večja  partizansko bitka pri Abramu na Nanosu                     ZB NOB Ajdovščina

julij          Zaključna prireditev 32. pohoda na Triglav- Pokljuka                                     ZB  NOB Radovljica

SPOMINSKE SLOVESNOSTI – drugih prirediteljev

13.januarja    Žalna prireditev  pri Sv. Ani pri Ložu                                                         KO Loška dolina in ZB NOB Cerknic

23.februar    Prireditev ob obletnici smrti Janka Premrla-Vojka                                       ZB NOB Idrija-Cerkno

9.  maj       Umrlim  ruskim ujetnikom pod Grudnom                                                        Društvo RUSLO

junij           72. obletnica osvoboditve taborišča Podljubelj                                                ZZB NOB Slovenije

julij             Pobitim ranjencem v Ogenjci                                                                           Društvo Ogenjca in ZB NOB Ribnica

december  Padlim borcem 3.bat. Preš. Brigade na Goreljku                                            ZB NOB Radovljica

30.december Ustreljenim talcem v Svetju pri Medvodah                                                  ZB NOB Medvode

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE-lastne

oktober       8. talcem v Ljubgojni pri Horjulu                                                                      OŠ 8 talcev Logatec

  • 31.oktober Dan spomina na mrtve pred spomenikom NOB v Lazah                        KO  Laze
  • 1.november Dan spomina na mrtve pred spomenikom v Dol. Logatcu                    KO  Logatec- Naklo
  • 1.november Dan spomina na mrtve pred spomenikom v Gor. Logatcu                    KO  Logatec-Tabor

11.november   Padlim v NOB Repentabor- Italija                                                               KO  Laze

POHODI –LASTNI

27.    maj   K obeležju ustanovitve prve logaške čete v Žibršah                                         KO  Logatec-Tabor

26.avgust   Pohod iz Hotedršice Logaške Žibrše- kmetija Korenč                                      KO Hotedršica

september    Pohod Logatec-Obli vrh-Lom-Logatec                                                          KO Logatec-Naklo

POHODI – OSTALI

7.8.  januar     38. pohod po poti Cankarjeve brigade v Dražgoše                                     Organizacijski komite

julij                 32. pohod na Triglav                                                                                      ZB NOB Radovljica

avgust            Po poteh prenosa ranjencev –Želin – Vojsko                                                ZB NOB Idrija –Cerkno

december     Pohod na Javornik v spomin 47. padlim borcem Gr. Brigade                         ZB NOB Idrija-Cerkno

RAZSTAVE

  1. april Razstava »MINIATURE« ob prazniku Dnevu upora proti okupatorju                KO ZB Laze

V podružnični OŠ Laze.

IZLETI

september  Po poti I. in II. svetovne vojne                                                                            ZB NOB Logatec

NOVOLETNO DRUŽENJE

     december      V gostilni Jeršin-Korenčan v Dol. Logatcu                                                   KO ZB  Laze

Logatec,  marec 2017                                                                                                             IZVRŠNI ODBOR

www.zdruzenjeborcevlogatec.si

Logatec.